Termeni și condiții de utilizare

Site-ul www.skytransylvania.ro este proprietatea Mihai Pop. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.skytransilvania.ro, numit generic în continuare www.skytransylvania.ro.

Accesul și utilizarea site-ului www.skytransylvania.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Pentru a obține acces la site, și deci la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.

www.skytransylvania.ro nu își asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Prin termenul “utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

www.skytransylvania.ro oferă acces liber la site-ul www.skytransylvania.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site este deținut de www.skytransylvania.ro sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fară permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu www.skytransylvania.ro sau partenerii săi.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea www.skytransylvania.ro sau a clienților săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fară un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fară acordul scris explicit al www.skytransylvania.ro, www.skytransylvania.ro nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de www.skytransylvania.ro și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul sau prealabil.

www.skytransylvania.ro sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. www.skytransylvania.ro nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. www.skytransylvania.ro nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei parti a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de www.skytransylvania.ro prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implica răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

www.skytransylvania.ro își rezervă dreptul de a împiedică prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, daca există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita www.skytransylvania.ro sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenta instanțelor de drept comun din România.

REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționă în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua www.skytransilvania.ro sau a rețelei www.skytransylvania.ro sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua skytransylvania.ro care nu sunt publice, fară autorizație;
 • – încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua www.skytransylvania.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fară acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. www.skytransylvania.ro vă investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

www.skytransylvania.ro își rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fară o notificare prealabilă.

www.skytransylvania.ro nu este răspunzător față de utilizator, orice tertă persoana fizica sau juridica sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

www.skytransylvania.ro poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

ABSOLVIREA DE RASPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. www.skytransylvania.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

www.skytransylvania.ro nu oferă nici o garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fară erori,
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerințele
 • orice eroare de program vă fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul www.skytransilvania.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

www.skytransylvania.ro nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă www.skytransylvania.ro a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul www.skytransylvania.ro;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe parti asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. www.skytransilvania.ro își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fară alte garanții. www.skytransylvania.ro nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

CONFIDENȚIALITATE SI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului www.skytransylvania.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii Legea 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord că datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date www.skytransylvania.ro și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții , concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către www.skytransylvania.ro și de partenerii săi agreați.